Plush Toy - Hippo, full set

Plush Hippo. Sizes from 30 to 100 cm (11.8 to 39.4")